Ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αναστασιάδου Χαρούλα Ανελαστική σεισμική ανάλυση κτιρίου σε έντονη τοπογραφική έξαρση Κ.Πιτιλακης
Αποστόλου Ευθύμιος Συστημική αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης Λιμένα Θεσσαλονίκης Κ.Πιτιλακης
Γκόκτση Κυριακή Αποτίμηση μνημειακών κατασκευών λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – ανωδομής, την ανελαστική συμπεριφορά εδάφους και ανωδομής και το μοντέλο προσομοίωσης. Εφαρμογή στην οπλοθήκη De Milly της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου Κ. Πιτιλάκης
Δημητριάδου Δέσποινα Identification of the dynamic characteristics of the Kanyon Βuilding in Istanbul using strοng ground motions and ambient noise measurements Κ.Πιτιλακης
Δράγος Κοσμάς Δυναμική Ανάλυση Εναέριας Πεζοδιάβασης από Μετρήσεις Πεδίου Γ. Μανώλης
Θρουμουλόπουλος Αμφιλόχιος Παραμετρική μελέτη της ανελαστικής απόκρισης χωρικού πλαισιακού φορέα Α. Αθανατοπούλου
Καλούτσας Απόστολος Ανάπτυξη και βαθμονόμηση λογισμικού για τον υπολογισμό της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής Δ. Πιτιλακης
Κουτρώνας Απόστολος Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου Ο/Σ με ελαστικές και ανελαστικές μεθόδους με βάση τον κανονισμό επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Χ. Ιγνατάκης
Περιλής Θεόδωρος Rapid seismic risk assessment at urban scale. Application in Thessaloniki and Istanbul building stock Κ.Πιτιλακης
Σκορδέλη Μιλτω Συγκριτική αξιολόγηση δύο λύσεων αντισεισμικού σχεδιασμού μεγάλης σιδηροδρομικής γέφυρας. Ακρόβαθρα ανασχετήρες αντί σεισμικής μόνωσης. Ι. Τέγος
Σκουλίδου Δέσποινα Συγκριτική αποτίμηση της επιρροής της κατηγορίας πλαστιμότητας κατά Ευρωκώδικα 8 στην επιτελεστικότητα κτιριακών έργων Ο/Σ Σέξτος Α.
Τρικαλιώτη Αρετή – Δέσποινα Σεισμική συμπεριφορά κυκλικών σηράγγων – Αριθμητική προσομοίωση πειραμάτων σε φυγοκεντριστή Κ.Πιτιλακης
Τσινάρης Άγγελος Προσδιορισμός μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων μειγμάτων χονδρόκοκκων ηφαιστιογενών εδαφών με προσθήκη κοκκοποιημένων ανακυκλωμένων ελαστικών. Εφαρμογή στην σεισμική απόκριση κρηπιδοτοίχων και ακλόνητων τοίχων αντιστήριξης Κ.Πιτιλακης
Φίλιππα Αργυρώ Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας κτηρίων λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους θεμελιωσης κατασκευής και τη γήρανση των υλικών Κ.Πιτιλακης
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου Ο/Σ με ελαστικές και ανελαστικές μεθόδους με βάση τον κανονισμό επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Χ. Ιγνατάκης

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr