Διακεκριμένοι Ομιλητές από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Από την έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ“, γίνεται προσπάθεια στήριξης και περαιτέρω ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοργανώνοντας ημερίδες και ομιλίες, πάνω σε αντικείμενα σχετικά με αυτά, τα οποία καλύπτει το ΠΜΣ “ΑΣΤΕ“, με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης επιστημόνων και ερευνητών, τόσο από ξένα όσο και από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τίτλος Ομιλίας

Ημερομηνία

Jonathan P. Stewart Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του University of California, Los Angeles
 • Site response uncertainty and its implications for seismic risk characterization

 

28/09/2016
Dr. Chiara Smerzini Post-doctoral fellow at the Department of Civil Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki
 • 3D physics-based numerical simulations of earthquake ground motion in the Thessaloniki urban area: application to seismic hazard and risk analyses

 

 

17/12/2015
Dr. Jean-Jacques FRY Διευθυντής του Τμήματος Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Κέντρου Μηχανικής και Υδραυλικών Έργων – Électricité de France
 • Main hazards caused by earthquakes to embankment dams and methodology of analyses to prevent them

 

22/05/2015
Dr. Chiara Smerzini Post-doctoral fellow at the Department of Civil Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki
 • SPEED: a high-performance spectral element code for multi-scale earthquake ground shaking scenarios

 

06/03/2015
Dr. Solomon Tesfamariam

Dr-Solomon-Tesfamariam

Associate professor at School of Engineering at the University of British Columbia (UBC) Okanagan, Canada
 • Innovative Earthquake Resistant Timber-Steel Hybrid Buildings

 

22/10/2014
Στέργιος Μητούλης Λέκτορας
 • Enhancing the resilience of integral abutment bridges under multi-hazard SSI effects

 

02/05/2014
Γεώργιος Γκαζέτας Καθηγητής
 • Δυναμική  Εντόνως  Ανελαστικών  Συστημάτων και   Εφαρμογή  στην  Σεισμική  Γεωτεχνική

 

19/02/2014
Δημήτριος Βαμβάτσικος Λέκτορας, Ε.Μ.Π.
 • Σύγχρονοι κανονισμοί, επικινδυνότητα και αβεβαιότητα στη λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό των κατασκευών

 

11/12/2013
Agathoklis Giaralis Senior Lecturer in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, School of Engineering and Mathematical Sciences, City University London
 • Advances in seismic response spectrum compatible stochastic representations and in non-linear stochastic structural dynamics techniques for earthquake engineering applications

 

23/04/2013
Peter Fajfar

Fajfar

Professor of Structural and Earthquake Engineering at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • On pushover-based seismic analysis
16/04/2013
KEVIN MACKIE Visiting Professor Institute of Structural Engineering Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering ETH Zürich, Switzerland

Associate Professor Department of Civil, Environmental, and Construction Engineering University of Central Florida, Orlando, USA

 • Quantifying seismic bridge performance in terms of loss and sustainability

 

20/03/2013
Amir M. KAYNIA

Kaynia

Discipline Leader for Earthquake Engineering, Computational Geomechanics Division Norwegian Geotechnical Institute, Oslo

Adjunct Professor, Dept. of Structural Engineering Norwegian Univ. of Science and Technology

 • Geotechnical issues in earthquake response of submarine slopes and pipelines

 

5/03/2013
Jean-Louis Chazelas Ερευνητής Σεισμικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας Μεταφορών, Ανάπτυξης και Δικτύων (IFSTTAR) της Γαλλίας
 • Reduced Scale Modeling in Geotechnics
 • A short overview of 40 years centrifuge modeling at IFSTTAR (France)
 • A representative case: the study of the foundation of Rion-Antirion Bridge

 

14/02/2013
Ηλίας Δημητρακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Έρευνας και Τεχνολογίας του Χονκ Κονκ (HKUST) O λικνισμός ως μηχανισμός σεισμικής μόνωσης σύγχρονων γεφυρών από σκυρόδεμα

 

 

08/01/2013
Jordi Corominas full professor of Geology, Geotechnics and Landslide Hazards in the Technical University of Catalonia in Barcelona, Spain Quantitative risk assessment for rockfalls and debris flows: Recent advances and challenges

 

22/11/2012
Roberto Paolucci Professor of Earthquake Engineering at Politecnico di Milano, Italy PART I Engineering seismology issues of the Mw=6 earthquake sequence in Emilia-Romagna, May-June 2012″

PART II “Strong ground motion records selection based on broad-band spectral compatibility”

 

30/11/2012
ΧατζηΣτεργίου Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός – Συγγραφέας Η ΓΗ ΤΡΕΜΕΙ! Άνθρωποι και Κατασκευές σε έναν κόσμο που αλλάζει 17/5/2011
Claudio Modena Proffessor Universita’ degli Studi di Padova Performance of cultural heritage structures under seismic actions and their rehabilitation 13/4/2011
Horia Alejandro Barbat Barbat Professor, Technical University of Catalonia Seismic vulnerability and loss assessment in urban areas: a holistic approach 5/4/2011
Τοκατλίδης Α.

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Στέλεχος της κατασκευαστικής εταιρίας ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.

Παρουσίαση Σιδηροδρομικής Γέφυρας Αξιού Ποταμού
στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

15/4/2008
Παπαδόπουλος Η.

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc, Μόνιμος Επιστημονικός Συνεργάτης της κατασκευαστικής εταιρίας ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.

Παρουσίαση Σιδηροδρομικής Γέφυρας Αξιού Ποταμού

15/4/2008
Gulay Altay

Professor in Department of Civil Engineering, Bogazici University
Director of Kandilli Observatory and Earthquake Research

Earthquake risk reduction studies in Turkey

07/02/2008
Μουγιάκος Σ.

Μεταλλουργό Μηχανικό ΕΜΠ, Εργαστήριο Μετάλλων στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιων Έργων – ΥΠΕΧΩΔΕ

Κανονισμός τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

11/6/2007
Guzina B.

Professor in the Department of Civil Engineering at the university of Minnesota

What lies Beneath: A new Paradigm for elastic and viscoelastic wave imaging

11/6/2007
Belev B.

Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Σόφιας, Βουλγαρία (UACG)

Analysis and design of structures with displacement – dependent Damping Systems

13/12/2006
Gospodinov G.

Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Σόφιας, Βουλγαρία (UACG)

Fracture in concrete

13/12/2006
Parvanova S.

Διδάκτορας του Πολυτεχνείου της Σόφιας, Βουλγαρία (UACG)

Macchi G.

Professor in Tecnica delle Costruzioni dell’Università di Pavia

Investigation and Intervention on the leaning Tower of Piza

2/5/2006
Ερμόπουλος I.

Καθηγητής στο ΕΜΠ

Κατασκευές από Χάλυβα στα Ολυμπιακά Έργα του 2004

7/2/2006
Βάγιας I.

Καθηγητής στο ΕΜΠ

Μόρφωση Πολυωρόφων Μεταλλικών Κτιρίων

7/2/2006
Calatrava S.

Δρ., Επίτιμος διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Origins of Architecture and Civil Engineering

9/6/2005
Bairrao R.

Head of the Earthquake Engineering Center. LNEC – Lisbon Portugal

Research Activities related to Earthquake Engineering in the National Laboratory of Civil Engineering Lisbon-Portugal

18/4/2005
Spence R. Professor in Cambridge University , UK

Some thoughts on Earthquake Loss Estimation

4/3/2005
Faccioli E. Professor in Politecnico di Milano, Italy

Earthquake loss scenario studies for a high-risk urban area in the Mediterranean: The city of Catania, Sicily

12/11/2004
Oliveto G. Professor in Universita di Catania, Italy

Traditional and Innovative Methods of Seismic Retrofitting: Applications to R/C buildings in Sicily

19/3/2004
Μπέσκος Δ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών από Ψαθυρά και Όλκιμα Υλικά

19/3/2004
Idriss I. Professor in University of California

Earthquake induced phenomena and monitoring of seismic response

19/6/2003
Chopra A. Professor in University of California, Berkeley

Estimating Seismic Demands for Performance-Based Engineering of Buildings

6/6/2003
Χρυσανθόπουλος Μ. Professor in University of Surrey, UK

Reliability assessment of structures subject to seismic loading

31/3/2003
Ερμόπουλος Ι. Καθηγητής στο ΕΜΠ

Ενίσχυση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με χαλύβδινα στοιχεία

31/3/2003
Elnashai A. Professor in Imperial College, London, UK

Observations of the seismic performance of R/C bridges in previous earthquakes

2002
Moossavi N. Dr, Course Leader in University of Westminster, London

Μethods and applications of non-destructive dynamic testing

2002
Sieffert J. G. Professor in Ecole Nationale Supιrieure des Arts et Industries de Strasbourg, France

Topics on dynamic soil-structure interaction

2002
Filippou F. C. Professor in University of California, Berkeley, USA

Role of nonlinear analysis in performance based earthquake resistant design

2001
Roesset J. M. Professor in University of Texas, Austin, Offshore Technology Research Center, USA

Considerations on Earthquake Engineering

2001
Syngellakis S. Senior Lecturer, School of Engineering Sciences, University of Southampton, UK

On the Dynamics of Structures

2001
Archuleta R. Professor in University of California, Santa Barbara

Geophysical aspects in Earthquake Engineering

2000
Δρίτσος Σ. Αναπλ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Προβλήματα υπολογισμού επισκευών σε κατασκευές από Ο/Σ.

2000
Higashi S. Dr in Institute of Electrical Power Industry, Japan

Influence of local conditions on the strong ground motion in Japan

2000
Kudo K. Professor in University of Tokyo

Influence of local conditions on the strong ground motion in Japan

2000
Λογιάδης Ι. Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Σεισμική μόνωση και Παθητική απόσβεση ενέργειας: Αποτελεσματικότητα και πρακτικές εφαρμογές

2000
Oliveto G. Professor in Universita di Catania, Italy

a. Seismic Resistance and Vulnerability of R/C Buildings not designed for earthquake action

2000

b. Some observations on the characterization of structural damping

Sasatani T. Professor in University of Hokkaido

Influence of local conditions on the strong ground motion in Japan

2000
Kawashima K. Professor in Tokyo Institute of Technology, Japan

1.Seismic damage and design of bridges 2.”Seismic isolation of bridges

1999
Soubra A. Professor in Ecole Nationale Superieure des Artes et Industries, Strasbourg, France

Stability Problems in Geotechnical Engineering

1999
Susumi L. Dr in Earthquake Disaster Prevention Laboratory, Port & Harbour Research Institute, Japan

Seismic Analysis and Performance of Fort Structures

1999
VanMarcke E. Professor in Princeton University, USA

Spatial variation of earthquake ground motion

1999
Τάσιος Θ. Καθηγητής στο ΕΜΠ

Αντισεισμική θωράκιση υφισταμένων κατασκευών

1998
Veletsos Α. S. Professor in Rice University, Houston, Texas, USA

1.Dynamic response of simple linear and fielding systems
2.Dynamics of soil-structure interaction

1998

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr