Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ οργάνωσε και υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο τον “Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων”, το οποίο το 2016 εξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε “Αειφόρο Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων” (ΑΣΤΕ) με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία ειδίκευση του Πολιτικού Μηχανικού στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς και άλλους φυσικούς κινδύνους.

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού κατά τις τελευταίες δεκαετίας και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της στο άμεσο μέλλον, δημιουργεί την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης εκ μέρους του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης νέων γνώσεων και τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία, τα οποία αφορούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αναμορφωμένο. Το ΦΕΚ της αναμόρφωσης είναι το ΦΕΚ3672-Τ.Β/13-08-2021.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr