Ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αραμπατζής Αργυριος Προσομοίωση Πεζογέφυρας και Υπολογισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών και Απόκρισης. Αθανατοπούλου Α.
Γεωργουλάς Δημήτριος Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης 4όροφων κτιριακών συστημάτων με πυλωτή με ή χωρίς σεισμική μόνωση. Μάνος Γ.
Γιαννακάκης Κωνσταντίνος Φάσματα Απαίτησης Εδαφών μετά από βελτίωση με μίγματα τεχνητών ή φυσικών εδαφών (περλίτης- ελαφρόπετρα και ελαστικά) συνυπολογίζοντας και την δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής. Στόχος: Χρησιμοποίηση των «εδαφών» αυτών στην θεμελίωση κατασκευών με σκοπό την ευνοϊκή διαφοροποίηση της σεισμικής κίνησης. Πιτιλάκης Κ.
Γιώτη Μαγδαληνή Διερεύνηση της δυναμικής απόκρισης και της σεισμικής συμπεριφοράς γεφυρών με σεισμική μόνωση μέσω απλοποιημένου λογισμικού προδιαστασιολόγησης. Μάνος Γ.
Γκαγκούσης Βασίλειος Τέγος Ι.
Ελευθεριάδης Γεώργιος Επιρροή της έντασης, του συχνοτικού περιεχομένου και της διάρκειας της διέγερσης στην ελαστική και ανελαστική απόκριση σεισμικά μονωμένων κτιρίων. Αθανατοπούλου Α.
Καλαντζής Γεώργιος Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Πολυώροφου Διατηρητέου Κτιρίου με μικτό Φ.Ο. Στυλιανίδης Κ.
Καραπέτρου Σωτηρία Χρονικά εξαρτώμενη σεισμικη τρωτότητα κτιρίων Ο/Σ λαμβανοντας υπόψη την δυναμική αλληλεπίδρασh εδαφους-θεμελίωσης -κατασκευής και την γήρανση υλικών. Πιτιλάκης Κ.
Κατσικαρίδης Θάνος Study on Identification of Dynamic Characteristics of Structures By Ambient Vibration Testing: Case Studies on the Bosporus Suspension Bridge and Two-Typical Building Structures. Τέγος Ι.
Ντογκούλη Ελένη Η επιρροή του ύψους των μεσοβάθρων στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των προκατασκευασμένων γεφυρών και απόπειρα εμπλοκής των πεζοδρομίων ως διαμήκων stoppers. Τέτος Ι.
Κουμπενάκης Γεώργιος Σέξτος Α.
Λαυδάς Αλέξανδρος Δυναμική Ανάλυση Πεζογέφυρας Τεμπών από Μετρήσεις Πεδίου. Μανώλης Γ.
Μόσχος Αντρέας Δυναμική απόκριση και σεισμική συμπεριφορά ενός ναού με μικτό φέρων σύστημα αποτελούμενο από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας. Μάνος Γ.
Μούμκα Παντελία Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Πολυώροφου Διατηρητέου Κτιρίου με μικτό Φ.Ο. Ιγνατάκης Χ.
Μπαλτζόπουλος Γέωργιος Effect of Near-Source Directivity on Inelastic Spectral Amplificationς. (Διπλωματική) Πιτιλάκης Κ.
Νικολάου Κωνσταντίνος Υπερωθητική ανάλυση επίπεδων μεταλλικών πλαισίων με βάση τον κρίσιμο δρόμο. Μπίσμπος
Νικολή Μαρία Συγκριτική αποτίμηση της επιρροής της κατηγορίας πλαστιμοτητας κατα Ευρωκώδικα 8 στον προϋπολογισμο και την επιτελεστικοτητα κτιρίων Ο/Σ. Σέξτος Α.
Σαμψάνης Κωνσταντίνος Τέγος Ι.
Στάθη Χριστίνα Αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς δομικών στοιχείων επισκευασμένων με εξωτερικές λωρίδες ινοπλισμένων πολυμερών. Μάνος Γ.
Τζαρμάδος Δημήτριος Δυναμική αλληλεπίδραση υπόγειων σηράγγων μετρό σε μικρό βάθος και πολυόροφων κτιρίων στην επιφάνεια. Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης στην σεισμική απόκριση και το σεισμικό σχεδιασμό τόσο της σήραγγας όσο και των κτιρίων. Αριθμητική ανάλυση με τον κώδικα ABAQUS. Πιτιλάκης Κ.
Τιτίρλα Μαγδαληνή Μια εναλλακτική πρόταση για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών αξιοποιώντας την αντίσταση του καταλλήλως αναμορφωμένου ακροβάθρου. Τέγος Ι.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr

POST-GRADUATE STUDIES PROGRAM
Antiseismic Design of Structures

Contact


Secretariat of MSc "ASTE"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr