Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Με σκοπό τη σύνδεση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων με την πράξη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” διοργανώνονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές στα μεγαλύτερα εργοτάξια στον ελληνικό χώρο καθώς και σε άλλους χώρους, που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι οποίες συνήθως είναι είτε ημερήσιες είτε διήμερες και διεξάγονται με την ενεργή συμμετοχή των διδασκόντων του ΠΜΣ, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ΜΦ.

Ορισμένες από τις εκδρομές, οι οποίες έχουν διεξαχθεί κατά τα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”, είναι οι εξής:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr