Ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Βρατσικίδης Αθανάσιος Parametric analyses of the seismic response of two dimensional sedimentary valleys. Comparisons with ones dimensional analyses Α. Αναστασιάδης
Δαστιρίδου Κωνσταντίνα Εκτίμηση της σεισμικής απαίτησης συστημάτων με επιφανειακή θεμελίωση λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – ανωδομής. Θεωρητική προσέγγιση και σύγκριση με πραγματικές καταγραφές Δ.Πιτιλακης
Ηλίου Κωνσταντίνος Numerical investigation of the seismic response of historical masonry structures. Application of linear and non-linear modeling of shaking table tests of a typical URM building with and without strengthening measures Κ. Πιτιλάκης
Κάης Παύλος Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφισταμένου κτιρίου Ο/Σ με ελαστικές μεθόδους ανάλυσης με βάση τον κανονισμό επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 – 1η Αναθεώρηση Ιουλίου 2013 Κ. Στυλιανίδης
Καραγεωργίου Γεώργιος Επιρροή της λοξότητας σε γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα με κιβωτιοειδή διατομή εδραζόμενη σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα Α. Σέξτος
Καραφαγκά Στέλλα Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Κιόνων – Η περίπτωση Κίονα της Στοάς του Ψιθύρου στην Ακρόπολη της Λίνδου Κ. Πιτιλάκης
Κόπανος Δημήτριος Σεισμική απόκριση κατασκευών με μόνωση βάσης: προγραμματισμός και διαδικτυακή εφαρμογή Γ. Μανώλης
Κοτσίρη Σοφία, Λάμπρου Δέσποινα Seismic vulnerability assessment of RC structures based on field monitoring data. Application study: AHEPA hospital of Thessaloniki Κ. Πιτιλάκης
Ξεφτέρη Δήμητρα Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης φράγματος τέλματος Α. Αναστασιάδης
Οικονομάκης Μύρων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης –κατασκευής και ανελαστική συμπεριφορά πολυώροφων κτιρίων Ο/Σ Α. Σέξτος
Παπαδημητρίου Αικατερίνη Seismic vulnerability assessment of RC structures based on ambient vibration testing – Application study: B22 building in Atakoy Istanbul Κ. Πιτιλάκης
Παπαδόπουλος Μάνθος Διερεύνηση προηγμένων μέτρων σεισμικής έντασης για την εκτίμηση της απόκρισης πολυωροφων κτιρίων Ο/Σ Α. Αθανατοπούλου
Τσακίρης Ιωάννης Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού φορέα με τη χρήση ειδικών μεταλλικών συνδέσμων με σκοπό τη μείωση των στροφών Ε. Μητσοπούλου
Φουρκιώτης Ηλίας Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφισταμένου κτιρίου Ο/Σ με ελαστικές μεθόδους ανάλυσης με βάση τον κανονισμό επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Χ. Ιγνατάκης
Χατζηπαναγιωτίδου Παναγιώτα Seismic behavior and risk assessment of natural gas pipelines: application in part of the Istanbul gas network Κ. Πιτιλάκης

 

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr