Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι ΜΦ του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” έχουν πρόσβαση, μέσω προσωπικών κωδικών, σε ένα δικτυακό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα – elearning.auth. Το elearning αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ηλεκτρονικό υλικό για τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α.Π.Θ.

Κάνοντας χρήση των δικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του elearning, οι ΜΦ μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε σημειώσεις και γενικά υλικό, το οποίο αφορά τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα, σε αναθέσεις εργασιών από τους διδάσκοντες καθώς και σε σημαντικές ανακοινώσεις, σχετικές με τη λειτουργία και πρόοδο του ΠΜΣ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr