Ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Ασημακόπουλος Θεόδωρος Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτηρίου από Ο/Σ. (Περίληψη) Ιγνατάκης Χ.
Γεωργίου Αντρούλα Διερεύνηση των κριτηρίων επιλογής ομάδων επιταχυνσιογραφημάτων για την ανελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας υφιστάμενης μη-συμμετρικής κατασκευής. Σέξτος Α.
Γκίκα Μαριάνθη Ανάλυση αξιοπιστίας κατασκευών με συστήματα προστασίας υπό σεισμική φόρτιση. Εφαρμογή στην περίπτωση ρευστοποίησης. Χατζηγώγος Θ.
Γκουτζίκα Ελευθερία Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς γέφυρας άνω διάβασης. (Περίληψη) Κάππος Α.
Δημητρίου Ιωάννα Μελέτη σεισμικής απόκρισης κρηπιδότοιχων βαρύτητας και πρόταση καμπυλών τρωτότητας με χρήση αριθμητικών μεθόδων. (Περίληψη) Πιτιλάκης Κ.
Ιορδάνου Κύπρος Μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών Ο/Σ ενισχυμένων με διατάξεις απόσβεσης ενέργειας και ελέγχου των μετακινήσεων. Μητσοπούλου
Καραμήτσιος Νικόλαος Ανάλυση φέροντος συστήματος του διώροφου Βυζαντινού Ναού της Παναγίας του Τορνικίου στην περιοχή Γρεβενών. Μάνος Γ.
Καρέογλου Πολυξένη Μελέτη της επιρροής της ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με χαλικοπασσάλους στην δυναμική απόκριση κατασκευών. Πιτιλάκης Κ.
Λέλης Κωνσταντίνος, Χόσμοβα Κωνσταντίνα Συγκριτική μελέτη πολυώροφων μεταλλικών κανονικών και μη κανονικών κτιρίων με σύστημα παραλαβής οριζοντίων δράσεων τύπου CBF και EBF (Περίληψη) Κολτσάκης
Λιάκος Γεώργιος Προσεισμική ενίσχυση πολυώροφης οικοδομής – Εξέταση δύο εναλλακτικών λύσεων. (Περίληψη) Τέγος Ι.
Μυκονίου Χριστίνα Σεισμική απόκριση επιχωμάτων σε χαλαρό υπέδαφος θεμελίωσης. Πιτιλάκης Κ.
Πάπιστα Σταυρούλα Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου από Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις. (Περίληψη) Κάππος Α.
Πουτσιάκας Απόστολος Αντισεισμικός σχεδιασμός γέφυρας μεγάλου μήκους με σεισμική μόνωση και εναλλακτικώς με εμπλοκή του επιχώματος. (Περίληψη) Τέγος Ι.
Τσινίδης Γρηγόριος, Χαλάτης Αυγερινός Αντισεισμικός σχεδιασμός βυθισμένων σηράγγων – Εφαρμογή στην υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. (Περίληψη) Πιτιλάκης Κ.
Φανιοπούλου Μαρία Παραμετρική ανάλυση σεισμικής τρωτότητας σηράγγων μικρού βάθους σε μαλακά εδάφη. (Περίληψη) Πιτιλάκης Κ.
Χατζηευστρατίου Ευθαλία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου με βάση το σχέδιο 3 του Κανονισμού Επεμβάσεως. (+ CD) Στυλιανίδης
Πετρόπουλος Χ. Αντώνιος Μελέτη πρόσκρουσης γειτονικών κτηρίων Ο/Σ με χρήση ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης. Σέξτος Α.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr