Ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αθανασίου Αναστασία Ανάλυση κατασκευών υπό συνθήκες μόνωσης της βάσης. Γ. Μανώλης
Γίδαρης Ιωάννης Αντισεισμικός σχεδιασμός γέφυρας Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις και αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς. (Περίληψη) Α. Κάππος
Γκατζόγιας Κωνσταντίνος Αντισεισμικός σχεδιασμός γέφυρας Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις. (Περίληψη ) Α. Κάππος
Ιακωβίδης Παντελής Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος με ελαστική ανάλυση (+ σχέδια)  Κ. Στυλιανίδης – Χ. Ιγνατάκης
Ιωαννίδου Ελένη Προσεισμική ενίσχυση πολυόροφης οικοδομής, εξέταση δύο εναλλακτικών μεθόδων: σύγκριση αποτελεσμάτων δυναμικής φασματικής και ανελαστικής στατικής μεθόδου. Ι. Τέγος
Καρατζέτζου Άννα Η επιρροή της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίωσης – κατασκευής στη μελέτη μονοβάθμιων συστημάτων με την μέθοδο της επιτελεστικότητας. (Περίληψη ) Κ. Πιτιλάκης
Κοϊδης Γεώργιος Αριθμητική και πειραματική μελέτη της απόκρισης ενός διβάθμιου ολισθαίνοντος συστήματος σε δυναμικές διεγέρσεις.  Γ. Μάνος
Κουτάντου Ελένη Αποτίμηση και ανασχεδιασμός κτιρίου με χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων. (+ CD)  Κ. Στυλιανίδης
Κωτούλας Λάμπρος Μελέτη σεισμικής συμπεριφοράς (απόκρισης) ενός ναού μεταβυζαντινής περιόδου. Γ. Μάνος
Λάζαρη Μαρία Εκτίμηση σεισμικών μετακινήσεων ενεργών κατολισθήσεων. (Περίληψη )  Θ. Τίκα
Μακροδημήτρη Μαρία Μια εναλλακτική πρόταση αντισεισμικής ενίσχυσης εκτεταμένου δημοτικού σχολείου Ο/Σ, που ενισχύθηκε συμβατικά, μέσω ελκυστήρων.  Ι. Τέγος
Ταβουκτσή Ελένη Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς σπονδυλωτών και μονολιθικών κιόνων στο ναό του Απόλλωνα της Ρόδου και στην ελληνιστική στοά της Λίνδου.  Κ. Πιτιλάκης
Τσολαρίδης Χρήστος
Φαραώνης Περικλής Σεισμική συμπεριφορά υφιστάμενης γέφυρας Ο/Σ συνεκτιμώντας την αλληλεπίδραση επιχώματος, ακρόβαθρου και καταστρώματος.  Α. Σέξτος
Χατζής Αργύρης Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος με ανελαστική ανάλυση. (+ σχέδια)  Κ. Στυλιανίδης – Χ. Ιγνατάκης
Χατζούδη Παναγιώτα Διερεύνηση του προβλήματος, δυνατότητας εφαρμογής τιμής συντελεστού συμπεριφοράς μεγαλύτερου της μονάδος, σε προκατασκευασμένες γέφυρες. Ι. Τέγος

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr