Ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αντωνιάδης Παναγιώτης

Αντισεισμικός υπολογισμός 15-ωρόφου κτιρίου Ο/Σ με βάση τον EC8 (2005) και βαθμονόμηση των διατάξεων για το σχεδιασμό τοιχωμάτων σε μικτά συστήματα. (Περίληψη)

Κάππος A.
Βάιος Χρήστος

Ανελαστικά φαινόμενα σε βάθρα γεφυρών. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Γκλαβίνας Ιωάννης

Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη ορόφου. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Διαμαντουλάκη Σουλτάνα – Ιωάννα

Επίδραση κυμάτων τύπου tsunami σε εύκαμπτους πλωτούς κυματοθραύστες. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.
Κούτσιανου Αναστασία

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς εκκλησίας. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Λυπηρίδου Παρθένα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς εκκλησίας. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Μαρκουλάκης Μιχαήλ

Σεισμική συμπεριφορά πολυώροφου κτιρίου χωρίς δοκούς. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Ματσούκας Παρασκευάς

Αντισεισμικός σχεδιασμός υπογείων σταθμών και σηράγγων του μετρό της Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Μπάτσιου Ελένη

Παραμετρική σπουδή της επιρροής σύνθετων εδαφικών στρωμάτων σε συμβατικά πολυώροφα κτίρια. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.
Ρουσάκης Μάρκος

Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη ορόφου. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Σαμαρά Ξένια

Επισκευή και ενίσχυση διατηρητέου κτιρίου. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χ.
Στεφανίδου Σωτηρία

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με εσοχές, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και με βάση μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού για στοχευόμενη επιτελεστικότητα. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Τασκάρη Ολυμπία

Μελέτη σχετικής επιρροής ανοιχτών ζητημάτων S.S.I. και σεισμικού κραδασμού σε καμπύλες γέφυρες μεγάλου μήκους. (Περίληψη)

Σέξτος Α.
Τέγου Σεβαστή

Αξιοποίηση μη ενεργών αντισεισμικών μελών των συστημάτων των γεφυρών με απώτερο στόχο τη μείωση των αδρανειακών σεισμικών δράσεων. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Τρευλόπουλος Κωνσταντίνος

Εκτίμηση των σεισμικών φορτίων και της σεισμικής απόκρισης βάθρων γεφυρών και ανάλογων κατασκευών στην περίπτωση ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Τσαρνούχας Γαβριήλ

Γέφυρα με προβολοδόμηση-σύνδεση με σήραγγες. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Τσιρίκογλου Μαρία

Παραμετρική σπουδή της επιρροής σύνθετων εδαφικών στρωμάτων σε συμβατικά πολυώροφα κτίρια. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.
Φλεντζούρης Βασιλάκης

Αντισεισμικός σχεδιασμός υπογείων σταθμών και σηράγγων του μετρό της Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Φωτοπούλου Σταυρούλα

Αποτίμηση της τρωτότητας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των Γρεβενών. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr