Ακαδημαϊκό έτος 2002 – 2003

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Δημητρακόπουλος Ηλίας

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Καμπύλης Κοιλαδογέφυρας με Σεισμική Μόνωση. (Περίληψη)

Κάππος Α.

Ευτυχίδης Σωκράτης

Μελέτη Υφιστάμενου Κτιρίου από Ο/Σ Σχεδιασμένο με Προγενέστερο Πλέγμα Κανονισμών σύμφωνα με τις σήμερα Ισχύουσες Διατάξεις. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χρ.

Θωμαΐδης Πρόδρομος

Μελέτη της επιρροής φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφους- ανωδομής στη γέφυρα του Μεσοβουνίου. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Κακδέρη Καλλιόπη

Αποτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης λιμένα Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Κατέρης Ιωάννης

Επιρροή της χωρικής μεταβλητότητας της σεισμικής κίνησης στη δυναμική συμπεριφορά γεφυρών από Ο/Σ. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Μάνου Δήμητρα

Εκτίμηση Ελαστικών Φασμάτων Απόκρισης Μετακινήσεων και Ταχυτήτων με Βάση Θεωρητικές Αναλύσεις, με Στόχο τη Βελτίωση των Προτεινόμενων Εδαφικών Κατηγοριών των ΕΑΚ 2000 – EC8 και των Αντίστοιχων Φασμάτων Σχεδιασμού. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Μητούλης Στέργιος

Παραμετρική διερεύνηση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των γεφυρών με προκατασκευασμένες δοκούς και συνεχή πλάκα καταστρώματος. (Περίληψη)

Τέγος Ι.

Μητσαράκης Χρήστος

Συμπεριφορά ομοιώματος τοιχώματος υπό κλίμακα κάτω από κυκλικά εναλλασσόμενη φόρτιση. (Περίληψη)

Μάνος Γ.

Μουρελάτος Ηλίας

Μελέτη Υφιστάμενου Κτιρίου από Ο/Σ με τον Ισχύον κατά την εποχή κατασκευής του Πλέγμα Κανονισμών (ΚΟΣ 1954/ ΑΚ 1959- Πρ. Διατ. 1984). (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.

Οικονόμου Θεμιστοκλής

Μελέτη της Σεισμικής Συμπεριφοράς Συνδέσεων Σπονδύλων Μνημείων και Σπονδυλωτών Κατασκευών. Εφαρμογή στην Ακρόπολη της Λίνδου. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Ουζούνης Αθανάσιος

Απλές αριθμητικές προσεγγίσεις της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε πολυώροφους κτιριακούς σχηματισμούς κάτω από σεισμικές καταπονήσεις. (Περίληψη)

Μάνος Γ.

Παπαβασιλείου Δημήτριος

Αριθμητική διερεύνηση συμπεριφοράς χαλύβδινων ιστών ασύρματων επικοινωνιών. (Περίληψη)

Μπανιωτόπουλος Χ.

Παπαθεοδώρου Στέργιος

Αποτίμηση κτιρίου Υδραυλικής ΑΠΘ και έλεγχος επάρκειας προτάσεων επέμβασης με χρήση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης. (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ

Παρασκευά Θεμελίνα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Γέφυρας, Τυπικής Άνω Διάβασης. (Περίληψη)

Κάππος Α.

Πλατσούκας Κωνσταντίνος

Δείκτες δυσκαμψίας για αλληλεπίδραση εδάφους- κατασκευής. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.

Ροβίθης Εμμανουήλ

Διερεύνηση της διαφοροποίησης της δυναμικής συμπεριφοράς κτιρίων Ο/Σ μέσω της μεταβολής της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων του εδάφους θεμελίωσης και της κατασκευής δύσκαμπτων διαφραγμάτων. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.

Ταφλανίδης Αλέξανδρος

Διερεύνηση Παθητικών και Ενεργητικών Αποσβεστήρων Στήλης Υγρού. (Περίληψη)

Μάνος Γ.

Τζαναβάρης Αθανάσιος

Δυναμική Φασματική Ανάλυση και Διαστασιολόγηση Γέφυρας Μεγάλου Βαθμού Μονολιθικότητας με Φορέα Κιβωτιοειδούς Διατομής. (Περίληψη)

Τέγος Ι.

Φούντο Μαρλέν

Αντισεισμική μελέτη σύμμεικτου τετραώροφου κτιρίου. (Περίληψη)

Μπίσμπος Χρ.

Χρόνη Αγλαΐα

Εναλλακτική Ενίσχυση Πολυωρόφου Κτιρίου με Παθητικό Σύστημα Απόσβεσης Ενέργειας. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr