Ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αναγνώστου Σωτήριος

Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό σηράγγων. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Αντωνιάδου Αικατερίνη

Αντισεισμικός σχεδιασμός πολυώροφου κτιρίου με βάση τον ΕΑΚ2000 και με σεισμική μόνωση. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Δίγκας Χρήστος

Αποτίμηση υφισταμένου κτιρίου από Ο/Σ και έλεγχος επάρκειας προταθέντος σχήματος ενίσχυσης με τη βοήθεια της ανελαστικής στατικής μεθόδου ανάλυσης. (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Λιοδάκης Κωνσταντίνος

Επιρροή του συντελεστή συμπεριφοράς στο κόστος κατασκευής οκταώροφων κτιρίων. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Μέργος Παναγιώτης

Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς καμπύλης κοιλαδογέφυρας 12 ανοιγμάτων. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Παναγόπουλος Γεώργιος

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούμενη επιτελεστικότητα με τη βοήθεια δυναμικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Επιρροή του συντελεστή συμπεριφοράς στο κόστος κατασκευής οκταώροφων κτιρίων. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Παπαδοπούλου Μέλλω – Μαρία

Μελέτη της διάδοσης σεισμικών κυμάτων σε εδαφικό μέσο με τον κώδικα FLAC 2D. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Παπαναούμ Δημήτριος

Έλεγχος της επάρκειας διατηρητέου κτιρίου και πρόταση ενίσχυσης με εφαρμογή ανελαστικής στατικής ανάλυσης. Μελέτη της σεισμικής απόκρισής του με εφαρμογή ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης για δεδομένες σεισμικές διεγέρσεις. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Πατεράκης Γεώργιος

Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό σηράγγων. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Ρηγοπούλου Μαρία

Αντισεισμικός σχεδιασμός τετραώροφου κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις – Συγκρίσεις με ελληνικούς κανονισμούς. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Σκόδρας Ρήγας

Έλεγχος της επάρκειας διατηρητέου κτιρίου και πρόταση ενίσχυσης με εφαρμογή ανελαστικής στατικής ανάλυσης. Μελέτη της σεισμικής απόκρισής του με εφαρμογή ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης για δεδομένες σεισμικές διεγέρσεις. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Σταύρου Δημήτριος

Πειραματική Υπολογιστική διερεύνηση Επισκευής – Ενίσχυσης άοπλων & Οπλισμένων δοκιμίων σκυροδέματος με τη χρήση Ινοπλισμένων Πολυμερών. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Τιμοσίδης Δημήτριος

Επιρροή του συντελεστή συμπεριφοράς στο κόστος κατασκευής τετραώροφων κτιρίων. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Φακής Αθανάσιος

Επιρροή του συντελεστή συμπεριφοράς στο κόστος κατασκευής τετραώροφων κτιρίων. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Χατζαντωνάκης Ιωάννης

Προσεισμικός έλεγχος και μελέτη ενίσχυσης πολυωρόφου κτιρίου με πλαισιακό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παραμετρική διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων ενίσχυσης. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χ.
Χουρπουλιάδης Ιωάννης

Έλεγχος επάρκειας διώροφου κτιρίου και πρόταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Χρυσανίδης Θεόδωρος

Έλεγχος επάρκειας διώροφου κτιρίου και πρόταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr