Ακαδημαϊκό έτος 2000 – 2001

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Βλαχούδης Γεώργιος

Παραδείγματα ελέγχου ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ΕΑΚ 2000. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Γεωργιάδου Στυλιανή

Δυναμική Φασματική Ανάλυση Γέφυρας με προκατασκευασμένες δοκούς και συνεχή πλάκα καταστρώματος. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Δάλλας Αλέξανδρος

Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα Crisis 99. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Θεοχαρίδης Απόστολος

Ενίσχυση 2 υφιστάμενων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με προγενέστερο πλέγμα κανονισμών. (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Ιωαννίδης Στυλιανός

Συμβολή στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κρηπιδοτοιχων Επέκτασης 6ου Προβλήτα Λιμένος Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Ιωάννου Χρήστος

Παραδείγματα ελέγχου ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ΕΑΚ 2000. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Καρτσιώτης Ανέστης

Παραμετρική διερεύνηση αντισεισμικής θωράκισης υφιστάμενου κτιρίου με τη μέθοδο της προσθήκης νέων τοιχωμάτων και την ενίσχυση κατακορύφων στοιχείων. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Κατάβελος Άγγελος

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς 8-όροφης οικοδομής με Pilotis και προτάσεις ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αναστασιάδης Κ.
Κεχαγιά Σοφία

Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα Crisis 99. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Μανούκας Γρηγόριος

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς 8-όροφης οικοδομής με Pilotis και προτάσεις ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αναστασιάδης Κ.
Μαραγκός Νικόλαος

Αντισεισμική μελέτη χωμάτινων φραγμάτων. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Μπάλλας Ευάγγελος

Παραμετρική μελέτη της επιρροής της διεύθυνσης της σεισμικής διέγερσης στην απόκριση των κτιρίων κατά την εφαρμογή της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου του ΕΑΚ2000. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Μπαξεβάνης Σπυρίδων

Πλαίσιο με και χωρίς μαλακό όροφο για δυναμική και στατική ανελαστική ανάλυση. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Αποτίμηση τετραώροφου κτιρίου σχεδιασμένου με τους παλαιοτέρους Ελληνικούς κανονισμούς βάσει του σχεδίου Κανονισμού ASCE – FEMA 356. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Παπαναστασίου Μαρία

Προσεισμικός έλεγχος και προτάσεις ενίσχυσης διατηρητέου πολυώροφου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χ.
Στρακαλης Βασίλειος

Συμβολή στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κρηπιδοτοιχων Επέκτασης 6ου Προβλήτα Λιμένος Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Σύρκου Θεαννώ

Η επιρροή της προσομοίωσης της θεμελίωσης στα φορτία των θεμελίων. (Περίληψη)

Αναγνωστόπουλος Χ.
Τάπαλη Στυλιανή

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου με οροφή από προεντεταμένα κελύφη. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Τερζή Βασιλική

Μελέτη αλληλεπίδρασης εδάφους-βάθρου γέφυρας με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Τζοβάρα Γιαννούλα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενου εννιαώροφου κτιρίου σχεδιασμένου με τους παλαιοτέρους Ελληνικούς κανονισμούς βάσει του σχεδίου κανονισμού ASCE-FEMA 356. (Περίληψη)

Κάππος Α.Ι.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr