Ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Βαρελάς Φώτης

Πιλοτική εφαρμογή του τελικού σχεδίου (2004) του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) στην αποτίμηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Βασιλείου Όλγα

Αξιολόγηση των διατάξεων για απλά κτίρια του Ευρωκώδικα 6, σε σχέση με τον Αντισεισμικό Υπολογισμό. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χρ.
Γιαραλής Αγαθοκλής

Έλεγχος επάρκειας με ανελαστικές μεθόδους ανάλυσης και πρόταση ενίσχυσης παλιού βιομηχανικού κτιρίου μετά από προσθήκη υπογείου ορόφου. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Γκόγκος Νικόλαος Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Έλεγχος επάρκειας βιομηχανικού κτιρίου και πρόταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.Ε.
Γούλας Κωνσταντίνος

Αποτίμηση υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου από Ο/Σ με βάση το Σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Καγιάννης Απόστολος

Αντισεισμικός σχεδιασμός σύμμεικτων πλαισίων και μελέτη της ανελαστικής συμπεριφοράς. (Περίληψη)

Αβδελάς Α.
Κολίτση Ευθυμία

Μελέτη της σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών και προσδιορισμός των σεισμικών φορτίων σχεδιασμού για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Κουϊνέλης Κωνσταντίνος

Σχεδιασμός με βάση τις μετακινήσεις. Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίου Ο/Σ με διπλό σύστημα (πλαισίων-τοιχωμάτων) με βάση τις μεθοδολογίες με βάση τις μετακινήσεις: Παράρτημα του SEAOC Blue Book 1999, Pristley et al. 2000. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Κωστινάκης Κωνσταντίνος

Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου με τοιχοπληρώσεις βάσει του Σχεδίου Κανονισμού Επεμβάσεων. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Παπαδόπουλος Στέφανος

Η θεώρηση της παραμένουσας αντοχής του εδάφους στην εκτίμηση της σεισμικής μετακινήσεις πρανών. (Περίληψη)

Τίκα-Βασιλικού Θ.
Παπαλοΐζου Λοΐζος

Μελέτη της ανελαστικής σεισμικής απόκρισης δύο κτιρίων από αργολιθοδομή με και χωρίς κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Παπαμανώλης Γεώργιος
Τσουρέκας Αθανάσιος

Επιρροή της διεύθυνσης διέγερσης στα μεγέθη απόκρισης λόγω δύο οριζόντιων συζευγμένων συνιστωσών του σεισμού. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου- Κυριακού Α.
Σαχινίδης Βασίλειος

Σεισμική μόνωση της δεξιάς πτέρυγας του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Τσιτλακίδου Αθανασία
Φανούλη Λεμονιά

Παραμετρική διερεύνηση παραγόντων σχεδιασμού δικτυωτών ιστών τηλεπικοινωνιών. (Περίληψη)

Μπανιωτόπουλος Χ.
Φωτάκη Βασιλική

Ο ρόλος της θεμελίωσης και του εδάφους στη δυναμική συμπεριφορά κτιρίου, που υπέστη βλάβες κατά το σεισμό της 14/08/03 στη Λευκάδα. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Χατζηθεοδώρου Νικόλαος

Η μέτρηση της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων με εργαστηριακές δοκιμές. (Περίληψη)

Τίκα-Βασιλικού Θ.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr