Σάββατο, Οκτώβριος 19, 2019
GreekEnglish

aste-top-banner

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Με σκοπό τη σύνδεση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων με την πράξη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διοργανώνονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές στα μεγαλύτερα εργοτάξια στον ελληνικό χώρο καθώς και σε άλλους χώρους, που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι οποίες συνήθως είναι είτε ημερήσιες είτε διήμερες και διεξάγονται με την ενεργή συμμετοχή των διδασκόντων του ΠΜΣ, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ΜΦ.

Ορισμένες από τις εκδρομές, οι οποίες έχουν διεξαχθεί κατά τα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ", είναι οι εξής:

Yalıtım