Διάλεξη με τίτλο “Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Υφιστάμενων Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος”

Η διάλεξη με τίτλο “Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Υφιστάμενων Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος” με ομιλητή τον Δρ. Στυλιανό Παρδαλόπουλο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/04/2021 στις 17:00 μέσω της εφαρμογής Skype for business και του συνδέσμου:https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/stylpard/F5GWQRE9

Η σύνδεση στην διάλεξη πραγματοποιείται ως εξής:

  • 1)      Γίνεται άνοιγμα του link της διάλεξης με τα προγράμματα περιήγησης Google Chrome ή Microsoft Edge ή Microsoft Internet Explorer 11.
  • 2)      Στο παράθυρο που διαλέγου που εμφανίζεται αν στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένο το Skype for business επιλέγεται η σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό Office 365 (ιδρυματικό_username@office365.auth.gr).

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν έχει εγκατεστημένο το Skype for business γίνεται εγκατάσταση της εφαρμογής που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου και μετά την εγκατάσταση γίνεται σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό Office 365.

Περισσότερες διευκρινήσεις ως προς την παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων με το πρόγραμμα Skype for business μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr