Θέσεις έρευνας για διδακτορική και μεταδιδακτορική διατριβή στο University of Minho (Πορτογαλία)

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου του Minho (University of Minho) και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, το πρώτο ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα προκηρύξει υποτροφίες έρευνας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στην Πορτογαλία στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων στα αντικείμενα της εκτίμησης και της διαχείρισης υποδομών. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον αναπλ. καθηγητή Ι. Ξενίδη (ioxen@civil.auth.gr), υπεύθυνο από πλευράς ΤΠΜ της εν λόγω συνεργασίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr