Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ 2021-2022

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή MS Word από εδώ.

Η υποβολή αίτησης θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021, υπόψη κ. Γ. Αντωνίου (τηλ. επικοινωνίας 2310 995698).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr