Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΑΣΤΕ 2021-2022

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021, υπόψη κ. Γ. Αντωνίου (τηλ. επικοινωνίας 2310 995698).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr