Εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”

Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (ΣεπτέμβριοςΜάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (ΙούνιοςΑύγουστος).
Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. Η διδασκαλία των ΜΜ υλοποιείται μέσω κλασικών από έδρας παραδόσεων, υπολογιστικών και εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνησης και παρουσίασης θεμάτων, διεξαγωγής σεμιναρίων κτλ.

Η διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, υπολογιστικού ή εργαστηριακού.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων κάνουν χρήση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών (ΠΑΥΚΑ) strength.civil.auth.gr που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων μεταλλικά πλαίσια αντίδρασης για ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις καθώς και έναν προσομοιωτή σεισμικών διεγέρσεων (σεισμική τράπεζα)

Τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Α΄ ΕξάμηνοΥποχρεωτικά μαθήματαECTS
ΑΣΤΕ1

Φυσικοί κίνδυνοι και εκτίμηση των φορτίσεων σχεδιασμού τεχνικών έργων

6
ΑΣΤΕ2

Ανάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία

5
ΑΣΤΕ3
Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς
5
ΑΣΤΕ4
Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα
6
ΑΣΤΕ5
Πειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις
4
ΑΣΤΕ6
Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
4
ΣΥΝΟΛΟ
30
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄ ΕξάμηνοΥποχρεωτικά μαθήματαECTS
ΑΣΤΕ7
Σχεδιασμός θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωτεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, ανεμοπίεση)
6
ΑΣΤΕ8
Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών, σηράγγων και υπόγειων κατασκευών
6
ΑΣΤΕ9
Βλάβες από σεισμό, επισκευές και ενισχύσεις κτιριακών έργων
6
ΑΣΤΕ10
Αντισεισμικός σχεδιασμός ειδικών μεταλλικών κατασκευών
6
ΑΣΤΕ11
Τρωτότητα, διακινδύνευση και σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων με τις αρχές τις ανθεκτικότητας, της αειφορίας και της βιωσιμότητας.
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θερινή περίοδοςECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
15
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr