Εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”

Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. Η διδασκαλία των ΜΜ υλοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως (έως 35%) παραδόσεων, υπολογιστικών και εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνησης και παρουσίασης θεμάτων, διεξαγωγής σεμιναρίων.

Η διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, υπολογιστικού ή εργαστηριακού.

Τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Α΄ ΕξάμηνοΥποχρεωτικά μαθήματαECTS
ΑΣΤΕ01

Γεωτεχνική σεισμική μηχανική και φυσικοί κίνδυνοι 

7
ΑΣΤΕ02

Ανάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία

7
ΑΣΤΕ03
Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς
7
ΑΣΤΕ04

Πειραματική σεισμική μηχανική

5
ΑΣΤΕ05

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

4
ΣΥΝΟΛΟ
30
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄ ΕξάμηνοΥποχρεωτικά μαθήματαECTS
ΑΣΤΕ06

Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κτιρίων και γεφυρών από σκυρόδεμα

7
ΑΣΤΕ07

Σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

7
ΑΣΤΕ08

Βλάβες από σεισμό, επισκευές και ενισχύσεις τεχνικών έργων

7
ΑΣΤΕ09

Εκτίμηση διακινδύνευσης τεχνικών έργων έναντι φυσικών κινδύνων

7
ΑΣΤΕ10

Αντισεισμικός σχεδιασμός ειδικών μεταλλικών κατασκευών

2
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr