Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΑΣΤΕ”

Στο ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) του ΤΠΜ του ΑΠΘ. Σε ορισμένα μαθήματα θα διδάξουν ενδεχομένως και άλλα μέλη ΔΕΠ του ΤΠΜ ή άλλων τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας, ενώ επιδιώκεται και η πρόσκληση ειδικών επιστημόνων από το διεθνή χώρο για διαλέξεις επί συναφών θεμάτων.

Το ΤΠΜ στεγάζεται σε διάφορα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η συνολική έκταση των χώρων του είναι περίπου 7.000 τ.μ., από τα οποία 4.000 τ.μ. καταλαμβάνονται από εργαστηριακούς χώρους. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες του ΤΕΤΚ και του ΤΓΜ, εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα.

Οι ΜΦ μπορούν να χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργεί από το 1995 στο ΤΠΜ. pms2 Η νησίδα είναι εγκατεστημένη σε αίθουσα της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών και περιλαμβάνει ένα πλήρες δίκτυο σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, οι ΜΦ έχουν στην αποκλειστική διάθεσή τους μία δεύτερη νησίδα υπολογιστών, ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με μηχανήματα και λογισμικό για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΠΜ.

Τέλος, στη διάθεση των ΜΦ είναι και η βιβλιοθήκη του ΤΠΜ με εξειδικευμένο τμήμα βιβλιακού και οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το ΠMΣ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr