Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΣΤΕ

Στο ΠΜΣ απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου πανεπιστημίου ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το ΤΠΜ στεγάζεται σε διάφορα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η συνολική έκταση των χώρων του είναι περίπου 7.000 τ.μ., από τα οποία 4.000 τ.μ. καταλαμβάνονται από εργαστηριακούς χώρους. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα.

Οι ΜΦ έχουν στην αποκλειστική διάθεσή τους μία νησίδα υπολογιστών, ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με μηχανήματα και λογισμικό για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΠΜ.

Τέλος, στη διάθεση των ΜΦ είναι και η βιβλιοθήκη του ΤΠΜ με εξειδικευμένο τμήμα βιβλιακού και οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το ΠMΣ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr