Επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», ανακοινώνονται οι επιλεγέντες (σε αλφαβητική σειρά).

Επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr