Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Γαβριήλ Παναγιώτης Αποτίμηση της συμπεριφοράς παλαιών κτιριακών δομικών συστημάτων
Γεωργαντζιά Ευαγγελία Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση συμμικτου προκατασκευασμενου δομικού στοιχείου.
Κατσαμάκας Αντώνιος Πειραματικη και αριθμητικη διερευνηση υποστυλωματων ΟΣ, ενισχυμενων με μανδυες SRG
Στεργιούλας Νικόλαος
Νικόλαος Μύρωνος Χατζάκης Καταπόνηση πολυωρόφου πλαισιακού συστήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω μεγάλων κατακόρυφων μετακινήσεων υποστυλώματος στο ισόγειο
Χρίστου Ιωάννα Ενισχύσεις
Σταμούλης Βασίλειος Αριθμητική βελτιστοποίηση υβριδικού δομικού συστήματος ανεμογεννήτριας πολύ μεγάλου ύψους
Τζιότζιου Αγγελική Αναγνώριση ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών κτιρίων, υποβαλλόμενων σε ζεύγος ορθογώνιων σεισμικών συνιστωσών, από επιταχυνσιογράμματα απόκρισης χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα δεδομένα
Χατζηκωνσταντίνου Νικολέτα Αναλυτική και αριθμητική διερεύνηση συστήματος αρνητικής δυσκαμψίας
Χιονίδης Σταύρος Αριθμητική προσομοίωση σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων με χρήση στοχαστικών διαδικασιών
Μπαϊρακλιλή Πολυξένη Επίδραση των τοιχοποιιών πλήρωσης στην αποτίμηση κτιρίων Ο/Σ υπό σεισμική διέγερση
Μίξιος Κωνσταντίνος Παραμετρική σπουδή της ανακυκλιζόμενης μηχανικής συμπεριφοράς αγωγού-εδάφους με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
Ντόβας Παύλος – Ραφαήλ Μακρό-στοιχεία για την αριθμητική προσομοίωση αγωγών φυσικού αερίου με σύζευξη οριζόντιας και κάθετης κίνησης στην αλληλεπίδραση αγωγού-εδάφους
Καγιόγλου Παναγιώτα Αστράγγιστη οριακή πλευρική αντίσταση εδάφους σε ελικοειδείς πασσάλους
Καλαμπούκα Αθανασία Οριακά κατακόρυφα και πλευρικά φορτία σε βυθισμένους αγωγούς
Ακαντζιλιώτης Σπυρίδων Πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής σε μεγάλη κλίμακα
Αργυρός Βασίλειος – Απόστολος Ενόργανη παρακολούθηση και αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτιρίων
Βελδεμίρη Φωτεινή Σεισμική εδαφική απόκριση στη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης: Συντελεστές ενίσχυσης και σύγκριση με κανονιστικές διατάξεις
Γεωργουσάκη Αικατερίνη Εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών κέντρων.
Κατσαβάκης Ιωάννης Επικινδυνότητα σε Ρευστοποίηση – Σύγκριση Κανονιστικών Διατάξεων με Αποτελέσματα Θεωρητικών Αναλύσεων
Κολιτσιδάκη Αικατερίνη Καμπύλες τρωτότητας οικοδομικού τετραγώνου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Κρούπη Γεωργία Σεισμική τρωτότητα λιμενικών κατασκευών λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστοποίηση του εδάφους
Μαλλιωτάκης Γεώργιος Σεισμική τρωτότητα λιμενικών κατασκευών λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστοποίηση του εδάφους
Μηκές Ιωάννης Διερεύνηση μονωτικής ικανότητας μιγμάτων εδαφών με ανακυκλωμένα ελαστικά σε σεισμικές φορτίσεις
Μπαντραλέξη Αποστολία Καμπύλες τρωτότητας οικοδομικού τετραγώνου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr