Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αθανασίου Αλέξανδρος Η επιρροή του φαινομένου της αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίωσης – κατασκευής σε κατασκευές πυρηνικών αντιδραστήρων, λαμβάνοντας υπόψη γεωμετρικά μη-γραμμικά φαινόμενα έδρασης. Α. Σέξτος
Βασιλείου Σπυρίδων Νέα μέθοδος αντισεισμικής προστασίας γεφυρών βασισμένη στο λικνισμό των μεσοβάθρων. Ι. Τέγος
Γιαννούλα Δήμητρα Ενόργανη παρακολούθηση και αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας του κτιρίου της Νέας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Κ. Πιτιλάκης
Γκιμπριξης Αθανάσιος Seismic analytical fragility functions for reinforced concrete buildings, capturing uncertainties. Κ. Πιτιλάκης
Εκμεκτσόγλου Κυριάκος Ενημερωμένο αρθμητικό μοντέλο γέφυρας και έλεγχοι σεισμικής συμπεριφοράς. Α. Αθανατοπούλου
Ευσταθάκης Νικόλαος Retrofitting methodology for torsionally sensitive buildings using evolutionary algorithms (Ανάπτυξη μεθοδολογίας ενίσχυσης στρεπτικώς ευαίσθητων κτιρίων με χρήση εξελικτικών αλγορίθμων). Β. Παπανικολάου
Θωμαϊδης Ιωάννης Ενόργανη παρακολούθηση και αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κ. Πιτιλάκης
Θωμαϊδης Ιωάννης-Πρόδρομος Μετρήσεις πεδίου και αριθμητική προσομοίωση βάθρου γέφυρας επί πασσαλοθεμελίωσης. Κ. Πιτιλάκης
Ιωαννίδης Νίκος Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εσωτερικό δόμημα πυρηνικού αντιδραστήρα. Γ. Μανώλης
Καραθάνου Σουλτάνα Πειραματική διερεύνηση ιδιοτήτων κοκκοποιημένων ανακυκλωμένων ελαστικών και αριθμητική διερεύνηση της βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης τοίχου αντιστήριξης με προσθήκη κοκκοποιημένων ελαστικών στη μάζα του εδάφους αντιστήριξης. Α. Αναστασιάδης
Μαντίκας Γεώργιος Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς ορθογωνικών σηράγγων και της προοπτικής χρήσης μιγμάτων άμμου/ κοκκοποιημένων ελαστικών ως μέσο βελτίωσής της. Κ. Πιτιλάκης
Μητρολιού Σοφία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κ. Στυλιανίδης
Ντινούδη Όλγα Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών και των Προπυλαίων. Κ. Πιτιλάκης
Παπάντου Μαρία Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης συστήματος εδάφους – μονολιθικής γέφυρας με χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στα μεταβατικά επιχώματα. Ι. Τέγος
Πετρίδης Χρήστος Assessment and retrofitting of an Interwar Era building utilizing global and local intervention methods (Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίου του Μεσοπολέμου με καθολικές και τοπικές μεθόδους ενίσχυσης). Γ. Θερμού
Σκορδάς Δημήτριος Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης μεσόβαθρου συνεχούς γέφυρας με χρήση μιγμάτων τυπικών χονδρόκοκκων εδαφών με ανακυκλωμένα ελαστικά στη θεμελίωση. Κ. Πιτιλάκης
Υφαντίδου Ευαγγελία Ενόργανη παρακολούθηση και αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κ. Πιτιλάκης
Φέκας Κωνσταντίνος Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαστική και ανελαστική ανάλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Χ. Ιγνατάκης

 

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr