Ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αραμπατζή Δήμητρα

Σεισμική Μόνωση Βάσης. Επιλογή μονωτήρων για βέλτιστη συμπεριφορά (ελαστική και ανελαστική ανάλυση). (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Άτσαλος Αθανάσιος

Σεισμική Μόνωση Βάσης. Επιλογή μονωτήρων για βέλτιστη συμπεριφορά (ελαστική και ανελαστική ανάλυση). (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Γεράκη Μάρθα

Μελέτη υφιστάμενης κατασκευής. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Ζαπάρτας Παναγιώτης – Παλάσκας Γεώργιος – Αλέξανδρος

Αλληλεπίδραση εδάφους-βάθρων γεφυρών. Μέθοδοι επέμβασης στο έδαφος προς διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης της γέφυρας. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Κατάκαλος Κωνσταντίνος

Πειραματική σεισμική μηχανική. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Κατσάνος Ευάγγελος

Δημιουργία έμπειρου συστήματος για τον σχεδιασμό κατασκευών συνεκτιμώντας την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. (Περίληψη)

Σέξτος Α.
Κατωπόδη Ουρανία

Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας σε κτίριο και ενίσχυση. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χρ.
Παπαναούμ Ελευθέριος

Πειραματική σεισμική μηχανική. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Πετράκης Άγης

Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας με βάση το σχέδιο 2 του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Πολίτης Αντώνιος

Διαστασιολόγηση κατά την ανάλυση με τη χρονολογική μέθοδο (time history). Έλεγχος της ανελαστικής συμπεριφοράς. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Ποτίκας Πέτρος

Αντισεισμικός σχεδιασμός και σεισμική αποτίμηση γέφυρας άνω διάβασης. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Σακαλής Θεοφάνης

Έλεγχος κόμβου δοκού-υποστυλώματος από χάλυβα σε ολιγοκυκλική κόπωση υπό οριζόντια σεισμική φόρτιση. (Περίληψη)

Μπίσμπος Χρ.
Σαρηγιάννη Αικατερίνη-
Φελεκίδου Ολυμπία

Μελέτη σεισμικής απόκρισης εκκλησίας από τοιχοποιία (Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κ Όσιον Νικανόρος-Ζαβούρδας) (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Σενετάκης Κωνσταντίνος

Μη-γραμμική σεισμική απόκριση (1D) σε υφιστάμενα εδαφικά προφίλ στην παραλιακή περιοχή Θεσσαλονίκης, με ελέγχους ρευστοποίησης και προσδιορισμό μονίμων μετακινήσεων για το σενάριο των 475 χρόνων. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Διαστασιολόγηση κατά την ανάλυση με τη χρονολογική μέθοδο (time history). Έλεγχος της ανελαστικής συμπεριφοράς. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Ρήγα Ευλαμπία – Ευτέρπη

Σεισμική τρωτότητα δικτύων κοινής ωφέλειας – Εκτίμηση απωλειών – Εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Χουρίδης Λάζαρος

Αντισεισμική Μελέτη Τεχνικού Έργου Σκυροδέματος. (Περίληψη)

Τέγος Ι.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr