Ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Ζορμπά Τριάδα – Κοραή Αγγελική

Σεισμική τρωτότητα γεφυρών με έμφαση στις τοπικές εδαφικές συνθήκες. Εφαρμογή σε συγκεκριμένες γέφυρες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Καλαμάρας Γεώργιος

Προσεισμική ενίσχυση σχολικού κτιρίου από Ο/Σ. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χρ.
Κηπουρού Αικατερίνη
Πέτρου Ευαγγελία

Παραμετρικές ανελαστικές στατικές αναλύσεις απόκρισης κατασκευών λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Κουρής Λεωνίδας – Αλέξανδρος

Πιλοτική εφαρμογή του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε υφιστάμενο κτίριο. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Λέτσιος Σπυρίδων
Πολυκάρπου Παναγιώτης

Επιρροή της διεύθυνσης της σεισμικής διέγερσης στα μεγέθη απόκρισης. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Μάνιος Παναγιώτης –
Στρακαλής Ζαφείριος

Ανελαστική συμπεριφορά δομικών στοιχείων σε πρόγραμμα Η/Υ με πεπερασμένα στοιχεία. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Μπίλλης Θεόδωρος

Σεισμική τρωτότητα αγωγών και σηράγγων σε μαλακά εδάφη κατηγορίας C-D (EC-8). Εφαρμογή σε σήραγγες του μετρό Αθηνών και Θεσσαλονίκης (υπό μελέτη). (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Ντέρη Αγορίτσα

Σεισμική τρωτότητα αγωγών και σηράγγων σε μαλακά εδάφη κατηγορίας C-D (EC-8). Εφαρμογή σε σήραγγες του μετρό Αθηνών και Θεσσαλονίκης (υπό μελέτη). (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Πανδή Καλλιόπη

Μελέτη των σύνθετων φαινομένων τοπικών εδαφικών συνθηκών. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Παπαγιάννης Μιχαήλ – Φουντουκίδης Ιωάννης

Επίδραση ανομοιογενειών στη σεισμική απόκριση της επιφάνειας του εδάφους. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.
Σαρίκας Χρήστος

Προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου από Ο/Σ. (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Τσακμακίδης Ελευθέριος

Πειραματική Σεισμική Μηχανική. (Περίληψη)

Μάνος Γ.
Φαγκρίδας Δημήτριος

Αντισεισμική μελέτη 6-όροφου μεταλλικού κτιρίου. (Περίληψη)

Μπίσμπος Χ.
Φασούλα Βασίλικη

Μελέτη της βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών μέσω της επέμβασης στο έδαφος θεμελίωσης. (Περίλήψη)

Πιτιλάκης K.
Χήρας Σταύρος

Ανελαστική δυναμική συμπεριφορά βάθρων γεφυρών υπό πραγματικές συνθήκες εδαφικής ενδοσιμότητας. (Περίληψη)

Πιτιλάκης K.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr