Ακαδημαϊκό έτος 1999 – 2000

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Αθανασοπούλου Ελένη

Μέθοδοι Αριθμητικής και Αναλυτικής Μελέτης της Σεισμικής Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών – Αντισεισμικός Σχεδιασμος Μέτρων Σταθεροποίησης. (Περίληψη)

Μπαντής Σ.
Αλεξούδη Μαρία
Δήμου Δημήτριος

Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό αγωγών: Εκτίμηση της αστοχίας υπογείων αγωγών Εφαρμογή στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Αντισεισμική μελέτη 6-οροφου μεταλλικού κτιρίου. (Περίληψη)

Μπίσμπος Χ.
Ασημακόπουλος Νικόλαος

Έλεγχος επάρκειας διώροφου βιομηχανικού κτιρίου χωρίς τοιχώματα και πρόταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Γεωργιάδης Σπυρίδωνας  –
Ξανθόπουλος Δημήτριος

Αποτίμηση συμπεριφοράς διατηρητέου κτιρίου στο σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978 Έλεγχος της απόκρισης του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΕΑΚ – Πρόταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Γρηγοριάδου Ελπίδα

Συμβολή στην εκτίμηση της ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης λόγω επίδρασης τοπικών εδαφικών συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω επίδρασης επιχώματος. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Δημητρακούδη Κωνσταντία

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Βαθμονόμηση σε κτίρια της Θεσσαλονίκης της προτεινόμενης από τον Ο.Α.Σ.Π. μεθόδου Ταχέως Οπτικού Ελέγχου. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Δημητριάδου Ιωάννα

Έλεγχος επάρκειας διώροφου βιομηχανικού κτιρίου και προταση ενίσχυσης. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.
Δρίβας Δημήτριος

Προσεισμικός έλεγχος υφισταμένου κτιρίου σχεδιασμένου με προγενέστερους Κανονισμούς και μελέτη ενίσχυσης του. (Περίληψη)

Στυλιανίδης Κ.
Κίρτας Εμμανουήλ

Δυναμική ανελαστική ανάλυση βιομηχανικού κτιρίου κατά την μια διεύθυνση και διερεύνηση προσθήκης συστήματος απόσβεσης ενέργειας. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Καρακώτσογλου Ιωάννης  –
Λαφτσίδου Σεβαστή

Αποτύπωση – προσεισμικός έλεγχος – προτάσεις ενίσχυσης κτιρίου με μικτό φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χ.
Λιαλιαμπής Ιωάννης

Εκτίμηση των μονίμων μετακινήσεων πρανών κατά τη διάρκεια της σεισμικής φόρτισης. (Περίληψη)

Τίκα Θ.
Παπαδόπουλος Ηλίας

Σχεδιασμός με βάση τις Μετακινήσεις Κτιρίου Ο/Σ με μικτό σύστημα πλαισίων -τοιχωμάτων. Αξιολόγηση και συγκρίσεις με σχεδιασμό κατά Ν.Ε.Α.Κ. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Πετράνης Χρήστος

Εφαρμογή και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων αποτίμησης κτιρίων Ο/Σ με την βοήθεια ανελαστικής στατικής ανάλυσης. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Σαραφίδης Κωνσταντίνος

Σεισμική αποτίμηση με βάση τις μετακινήσεις τετραώροφου κτιρίου από Ο/Σ σχεδιασμένο με τους παλιούς Ελληνικούς Κανονισμούς. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Σβεντζούρης Κωνσταντίνος

Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής για Μη Γραμμική Συμπεριφορά του Εδάφους. (Περίληψη)

Μανώλης Γ.
Τσιγγέλης Βασίλειος

Αντισεισμική μελέτη συνεχούς γέφυρας ανοίγματος 35 μέτρων. (Περίληψη)

Τέγος Ι.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr