Ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Απέσου Μαρία

Μελέτη Εδαφικής Ενίσχυσης στη θέση του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών και του παραλλήλου τροχοδρόμου του διεθνούς αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” στη θάλασσα. (Περίληψη)

Χατζηγώγος Θ.
Αρβανιτίδου Κλειώ

Αντισεισμική μελέτη κτιρίου με την ισοδύναμη στατική μέθοδο και με χρήση γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση του φέροντα οργανισμού. (Περίληψη)

Αβραμίδης Ι.
Βυζοβίτη Δανάη – Άννα

Σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης – Επιρροή της σεισμικής φόρτισης. (Περίληψη)

Γεωργιάδης Μ.
Γαλαζούλα Ιωάννα

Ελαστική και πλαστική ανάλυση της απόκρισης δεκαώροφου πλαισιακού φορέα – διερεύνηση της λειτουργίας του nllink στοιχείου τύπου gap hook του προγράμματος SAP 2000. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Γκαζέπης Χρήστος

Μελέτη της επιρροής της εδαφικής ενίσχυσης του μεταβατικού επιχώματος Σεισμικό φορτίο σχεδιασμού. (Περίληψη)

Πιτιλάκης Κ.
Καζάνας Γιώργος

Οριστική μελέτη μονολιθικής γέφυρας άνω διαβάσεως – Έλεγχος λειτουργικότητας. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Καλίτσης Αντώνιος

Μελέτη του κινδύνου ρευστοποίησης στη θέση επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών και του παράλληλου τροχοδρόμου του Διεθνούς Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, στη Θάλασσα. (Περίληψη)

Τσότσος Σ.
Καρυτσιώτη Βενετία – Νικολέττα

Ελαστική και πλαστική ανάλυση της απόκρισης δεκαώροφου πλαισιακού φορέα – διερεύνηση της λειτουργίας του nllink στοιχείου τύπου gap hook του προγράμματος SAP 2000. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Κρόκος Δημήτριος

Οριστική μελέτη μονολιθικής γέφυρας άνω διαβάσεως – Έλεγχος οριακής αστοχίας. (Περίληψη)

Τέγος Ι.
Μοσχονάς Ιωάννης

Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους, θεμελίωσης και ανωδομής στη σεισμική συμπεριφορά γεφυρών από σκυρόδεμα. (Περίληψη)

Κάππος Α.
Παπαγιαννίδου Χρυσάνθη

Ανελαστική συμπεριφορά λοξών γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική διέγερση. (Περίληψη)

Πενέλης Γ.
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

Αριθμητική μελέτη της αλληλεπίδρασης επίπεδων πολυωρόφων γειτονικών κτιρίων, με ή χωρίς σεισμικό αρμό διαχωρισμού, για σεισμική διέγερση της βάσης. (Περίληψη)

Μητσοπούλου Ε.
Σκουτέλας Ευστράτιος

Επισκευή και Ενίσχυση πενταόροφου διατηρητέου κτιρίου. (Περίληψη)

Ιγνατάκης Χ.
Τσαντήλας Βλάσσης

Αντισεισμικός σχεδιασμός 7-όροφου μεταλλικού κτιρίου σύμφωνα με τους EC-3, EC-8 και ΝΕΑΚ με ιδιαίτερη διερεύνηση των συνεπειών της μη λειτουργίας σε θλίψη των διαγωνίων συνδέσμων και της καθ’ ύψος συνέχειας στύλων. (Περίληψη)

Μπίσμπος Χ.
Φακής Κωνσταντίνος

Ισοδύναμη στατική και δυναμική φασματική ανάλυση κτιρίου με χρήση ισοδύναμων πλαισιακών προσομοιωμάτων. (Περίληψη)

Αθανατοπούλου – Κυριακού Α.

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr