Πέμπτη, Ιανουάριος 17, 2019
GreekEnglish

aste-top-banner

Home Γενικα Εισαγωγή ΜΦ

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

intro_of_students

Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) όσων ο νόμος ορίζει, και κυρίως διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισοτίμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, με την παραπάνω προϋπόθεση) τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ΜΦ στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20). Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ διέπεται από τα κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του εν λόγω ΠΜΣ του ΤΠΜ. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

 

 

 

Έγγραφα σχετικά με την Εισαγωγή στο "ΑΣΤΕ"

 

  • Προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" ( PDF )
  • Αίτηση εισαγωγής ( ZIP )
  • Υπόδειγμα συστατικής επιστολής ( DOC )
  • Οδηγός σπουδών ( pdf PDF )
  • Πρόταση συστήματος αξιολόγησης υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠMΣ "ΑΣΤΕ"( pdf PDF , doc MsWord )
  • Συναφή Μαθήματα ( pdf PDF , doc MsWord )
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠMΣ "ΑΣΤΕ" ( doc MsWord )
  • Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο ΠMΣ "ΑΣΤΕ"( doc MsWord )
  • Σύντομη παρουσίαση ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" ( pdf PDF )
Yalıtım