Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2017
GreekEnglish

aste-top-banner

Πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ Α.Σ.Τ.Ε.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 15/11-7-2017, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18, επικύρωσε τον πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Ο πίνακας υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://web.civil.auth.gr/news/announce/257-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B1-%CF%83-%CF%84-%CE%B5.html

 


Yalıtım