Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2017
GreekEnglish

aste-top-banner

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΤΕ 2017-2018: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρόγραμμα των συνεντεύξεων του ΑΣΤΕ.


Όσοι δείτε το όνομά σας στην λίστα σημαίνει ότι περνάτε στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Παρακαλώ να παρευρίσκεστε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν στον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης και να έχετε μαζί σας ένα τεύχος της διπλωματικής σας εργασίας.
Αν ακόμη δεν την έχετε τελειώσει, μπορείτε να φέρετε μια πρόχειρη μορφή της.

 

Yalıtım