Τετάρτη, Δεκέμβριος 12, 2018
GreekEnglish

aste-top-banner

Μόρφωση, προσομοίωση και υπολογισμός αντισεισμικών κτιρίων (03)

Εξειδίκευση και εμβάθυνση στα προβλήματα που αφορούν στη μόρφωση του φέροντος οργανισμού αντισεισμικών κτιριακών κατασκευών, στον καθορισμό του υπολογιστικού τους προσομοιώματος και στον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης με τις προβλεπόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς μεθόδους ανάλυσης.

Yalıtım