Τετάρτη, Οκτώβριος 26, 2016
GreekEnglish
aste-top-banner
cources-books

Εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"

Περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος - Μάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος - Αύγουστος).

Περισσότερα
teacher-uni

Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΑΣΤΕ"

Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) του ΤΠΜ του ΑΠΘ.

Περισσότερα

elearning.auth

elearning.auth

Οι ΜΦ του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" έχουν πρόσβαση, μέσω προσωπικών κωδικών, σε ένα δικτυακό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα - elearning.auth

Περισσότερα
image

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20)

Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα

image

Φοιτητές του Α.Σ.Τ.Ε.

Ονομαστικός κατάλογος Φοιτητών με φωτογραφίες.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις Νέα

Please  look at

https://sites.google.com/a/unitn.it/xp-resilience/

for a general overview of the recruitment.

 

In a greater detail, the PhD Marie Curie announcements for the UNITN fellowships can be found at,

http://www.unitn.it/en/ateneo/1954/announcement-of-selection

http://web.unitn.it/en/dricam/29807/admission-and-enrollment

The relevant deadline for application is the 25 August 2016.

Recruitment of a few PhD Marie Curie positions in Metamaterials/Resilience.
Please  look at
https://sites.google.com/a/unitn.it/xp-resilience/
for a general overview of the recruitment.
In a greater detail, the PhD Marie Curie announcements for the UNITN fellowships can be found at,
http://www.unitn.it/en/ateneo/1954/announcement-of-selection
http://web.unitn.it/en/dricam/29807/admission-and-enrollment
The relevant deadline for application is the 25 August 2016.

http://www.civil.auth.gr/images/stories/efiles/general/2016/an_gram/metap/apot-aste-2016-17.pdf

Yalıtım