Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017
GreekEnglish

aste-top-banner

cources-books

Εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"

Περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος - Μάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος - Αύγουστος).

Περισσότερα
teacher-uni

Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΑΣΤΕ"

Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) του ΤΠΜ του ΑΠΘ.

Περισσότερα

elearning.auth

elearning.auth

Οι ΜΦ του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" έχουν πρόσβαση, μέσω προσωπικών κωδικών, σε ένα δικτυακό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα - elearning.auth

Περισσότερα
image

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20)

Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα

image

Φοιτητές του Α.Σ.Τ.Ε.

Ονομαστικός κατάλογος Φοιτητών με φωτογραφίες.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις Νέα

Προκήρυξη για το ΠΜΣ

"Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων"

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 15 μέχρι τις 30 Μαΐου 2017 στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ.

τηλ. επικοινωνίας:

Φωτεινή Βελδεμίρη: 2310.995698

Άννα Καρατζέτζου: 2310.994209

Προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία

Το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ σας προσκαλεί την Πέμπτη 18 Μαϊου 2017 και ώρα 11:00, στην διάλεξη του

Καθηγητή κ. Federico M. Mazzolani, Professor Εmeritus of Dept. of Structural Engineering, University of Naples “Federico II”, Naples, Italy

με τίτλο: "Structural aluminium applications: Design criteria and case studies"

Η διάλεξη θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο III (υπόγειο) του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων-ΚΕ.Δ.Ε.Α του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κτίριο Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ)

Θεσσαλονίκη 12/ 05 / 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” (ΑΣΤΕ) αναμορφώνεται και αποκτά ένα ευρύτερο αντικείμενο καλύπτοντας και άλλα είδη κινδύνων και φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις. Ο νέος τίτλος είναι “Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων”. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων παραμένει η βάση και ο κορμός του Μ.Π.Σ. Η αναμόρφωση κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε να δοθούν στους αποφοίτους του Μ.Π.Σ. περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών γεγονός που θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το επαγγελματικό τους προφίλ.

 

Οι βασικές αλλαγές του αναμορφωμένου προγράμματος σε σχέση με το ισχύον είναι οι εξής:

- Εισάγεται ένα νέο μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο με τίτλο: “Φυσικοί κίνδυνοι και εκτίμηση των φορτίσεων σχεδιασμού τεχνικών έργων” το οποίο πέραν της εκτίμησης των σεισμικών φορτίων σχεδιασμού που ήταν αποκλειστικό αντικείμενο της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Εδαφοδυναμικής προσφέρει πλέον το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την εκτίμηση φορτίων σχεδιασμού τεχνικών έργων που σχετίζονται με άλλα φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις

- Εισάγεται στο θερινό εξάμηνο ένα νέο μάθημα κορμού με τίτλο: “Τρωτότητα, διακινδύνευση και σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων με τις αρχές τις ανθεκτικότητας, της αειφορίας και της βιωσιμότητας” το οποίο συνθέτει και επεκτείνει γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ολιστική διαχείριση της διακινδύνευσης του δομημένου περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της, έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων.

- Εισάγεται στο θερινό εξάμηνο ένα νέο μάθημα επιλογής με τίτλο “Παθητικά Συστήματα Αντισεισμικής Προστασίας των Κατασκευών”.

- Αναμορφώνονται τα λοιπά μαθήματα κορμού και επιλογής από απόψεως περιεχομένου, ωρών διδασκαλίας και μονάδων ECTS.

- Παρέχεται οι δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέγουν μέχρι και 3 μαθήματα επιλογής (αθροιστικά στα δύο εξάμηνα) από τα άλλα Μ.Π.Σ. που προσφέρει ή συνεργάζεται το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

- Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (π.χ. 6 μήνες) μετά από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και ειδικά όταν πρόκειται για διπλωματική που εκπονείται στο εξωτερικό ή εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Μ.Π.Σ. όπου έχει αναρτηθεί και το σχετικό νέο ΦΕΚ (1621/11-05-2017).

 

Το ΜΠΣ εξακολουθεί να προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 15 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2017.

Πληροφορίες:: Άννα Καρατζέτζου , τηλ: 994209 , email: akaratze@civil.auth.gr

VC Scholarships 2017 - Engineering

Faculty of Engineering and Science

Location: Medway campus

Salary: £14,533 per annum

Contract Type: Fixed Term - 3 years

Closing Date: Thursday 01 June 2017

The Faculty of Engineering and Science is delighted to be able to offer a number of PhD scholarships under the Vice Chancellor Scholarship scheme. The scholarships will be based in one of our Engineering departments: the Department of Engineering Science, or the Department of Applied Engineering and Management. The Faculty has a clear research plan and further details can be found athttp://www2.gre.ac.uk/about/faculty/engsci/research/research-themes. Candidates are strongly encouraged to read through the additional information on the research themes before applying.

Our Engineering research is focused around 9 principal themes:

·         Future technology and the Internet of Things

·         Mathematical modelling for engineering

·         Designing for sustainability

·         Next generation materials

·         Innovative and smart structures

·         Materials handling and transport

·         Communications

·         Engineering enterprise

Design, manufacturing and innovative products

We are looking for candidates to apply with a background in any area of engineering, design or technology-related disciplines. Candidates should have, or expect to achieve, a strong undergraduate degree (2:1 or above). Candidates with relevant Masters degrees or those with practical experience in research or industry are also encouraged to apply.

In addition, applications are encouraged to the following specific projects:

·         Predicting remaining lifetime of aging pipelines through structural health monitoring

·         Developing a novel technology for pneumatic conveying systems control

·         Powder flow tester software development and investigation of particle to bulk scale measurements

A tax-free bursary of £14,533 per year for 3 years is available to UK students, plus ‘Home’ University tuition fees of £4,195 will be paid and some travel expenses to attend appropriate international conferences and seminars will be available. Non-UK candidates are eligible to apply, but will be requested to pay for the difference between the ‘Home’ and ‘Overseas’ fees, currently £8,305.

Informal enquiries should be directed to Professor Peter Kyberd (Engineering Science) or Dr Alec Coutroubis (Applied Engineering and Management). For the named projects, please contact Professor Huapeng Chen (structural health) or Professor Mike Bradley (conveying systems and powder flow).

For additional information about the scholarships please go to: http://www2.gre.ac.uk/research/study/studentships

Applications must be made online via http://www2.gre.ac.uk/jobs. No other form of application will be considered.

The closing date for applications is Thursday 1st June 2017. Selection interviews will take place shortly after the closing date.

University of Greenwich, a charity and company limited by guarantee, registered in England (reg. no. 986729). Registered office: Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, London SE10 9LS.

Yalıtım